• 09.30 12.00 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek 

  • 09.30 12.00 Com. Sturen en verantwoorden 

  • 09.30 12.00 Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis 

  • 12.45 14.15 Prognoses ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren in Brabant 

  • 12.45 16.15 Vaststellen IOV regelwijziging-4 en uitvoering moties 

  • 13.00 14.45 Voortgang N629 

  • 12.45 16.15 Vaststellen IOV regelwijziging-4 en uitvoering moties 

  • 15.00 16.00 Informele bijeenkomst ZRK (besloten) 

  • 16.00 17.30 Brabantse aanpak v.d. nationale opgave  

  • 16.30 18.30 Uitvoeringsagenda mest