Thema's o.a. 

  • Statenvoorstel fondsenversterking BOM
  • Statenvoorstel Beleidskader Gezondheid
  • Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen financiering vervangende nieuwbouw gebouw Grizzly op Pivot Park
  • Statenvoorstel Verordening treasury Noord-Brabant 2021
  • Statenvoorstel Rapport ZRK Verkeersveiligheid Noord-Brabant
  • Themabijeenkomst Vergunning, toezicht en handhaving
  • Statenmededeling Meerjarenprogramma SSIB 2021-2023
  • Themabijeenkomst systematiek Ontwikkelbedrijf