Adviesrapport verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer over de verkenning naar een stabiel en slagvaardig provinciebestuur

Statenvoorstellen o.a.

  • Statenvoorstel Inpassingsplan 'Tongelreep'
  • Statenvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022 omgevingsdiensten Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord
  • Statenvoorstel Conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2022
  • Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw 'Grizzly' op Pivot Park