Extra Statenvergadering

Op verzoek van de statenfracties van de SP, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50plus en SGP/CU is er een statenvergadering n.a.v. de nieuwe situatie.

 

Statenvergadering

  • Actualisatie provinciale Ecologische Verbindings Zones
  • Mede aankoop CSM-terrein Breda