Vitale natuur

Alleen door te investeren en zorg te dragen voor de natuur, kunnen wijzelf maar ook de komende generaties genieten van de rijkheid en diversiteit die Provincie Brabant te bieden heeft. Dat vergt een hele hoop inspanning, zodat vervuiling en verontreiniging een halt toegeroepen worden.

Investeren in biodiversiteit

GroenLinks wil meer investeren in onze natuur, zodat de biodiversiteit weer toeneemt en de gezondheid van inwoners in onze dorpen en steden wordt versterkt. Als voorbereiding op steeds grilliger weer als gevolg van de klimaatveranderingen moeten we investeren in een weerbare natuur en landbouw, om ervoor te zorgen dat de generaties na ons nog kunnen blijven genieten en profiteren van een groen Brabant.

 

Bescherming van de bodem en lucht

De basis daarvoor is een schone, vruchtbare bodem. Met schoner grondwater en een robuustere, meer diverse en een klimaatbestendige natuur als gevolg. Dat vraagt om betere en meer bescherming en duidelijke regels en strikte handhaving van stikstofnormen. Daarbij is er geen plaats voor boring naar schaliegas in Brabant, aangezien de schade aan de toch al schaarse diepe bronnen van water en de maatschappij niet te overzien is.

 

Samen sterk

Ook vindt GroenLinks het betrekken van inwoners bij het behouden van de rijke natuur in Brabant belangrijk, zodat burgerinitiatieven mogelijk zijn.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!