Door de groei worden de vragen over vervoer en bereikbaarheid steeds belangrijker in Brabant. Ze zijn ook het visitekaartje van de Provincie: hoe gaan wij er voor zorgen dat iedereen gebruik kan (blijven) maken van alle faciliteiten op een manier die de natuur zo min mogelijk belast?

Slimme oplossingen voor bereikbaarheid

De groeiende Brabantse economie vraagt om slimme, duurzame en betaalbare oplossingen om aan de groeiende behoefte aan vervoer te voldoen. Het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van onze infrastructuur, het reduceren van uitstoot en het bevorderen van leefbaarheid voor de Brabander zijn daarbij het belangrijkste. Die groei vraagt ook om een hogere frequentie van treinen (ook ‘s nachts) en een uitbreiding van de internationale treinverbindingen. Duurzaam en betaalbaar busvervoer zodat het openbaar vervoer toegankelijk is voor alle reizigers in een provinciaal netwerk. Waarbij nadruk ligt op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Fiets en veiligheid

GroenLinks’ programma ‘Fiets in de Versnelling’ blijft daarom op de provinciale agenda: meer (snel)fietspaden zodat je op de fiets naar het werk kunt, maar ook meer recreatieve fietspaden om de natuur toegankelijk te maken. Carpoolen wordt ook gestimuleerd, door meer veiligheid, betere verlichting en voorzieningen zoals meer laadpalen voor elektrische (deel-)auto’s op carpoolplaatsen.

Technologie in plaats van asfalt

GroenLinks vindt dat het niet nodig is om alleen maar meer asfalt aan te leggen. Meer asfalt werkt in veel gevallen niet en dus is het veel beter en goedkoper om technologie in te zetten om files te verminderen en het verkeer te versnellen. Er moet een goede en juiste overweging worden gemaakt in het verbeteren van onze Brabantse verbindingswegen.