Schone Economie

Onze economie is nog niet klaar voor de toekomst. Ook Brabant is verslaafd aan fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie. Brandstoffen die binnenkort alleen maar schaarser en duurder worden. Tegelijkertijd staat er nog steeds een grote groep mensen aan de kant, op zoek naar werk. We weten dat de oude economie niet gaat zorgen voor werk in de toekomst. Vandaar dat wij werken aan een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving.

Duurzame, circulaire en inclusieve samenleving

GroenLinks Brabant staat voor een duurzame Brabantse economie en kiest voor een nieuwe stevige koers richting een circulaire en inclusieve samenleving die klaar is voor de toekomst. Naast het maken van winst, is het ook belangrijk om rekening te houden welke invloeden deze heeft op onze gezondheid, ons sociale leven en ons maatschappelijk welzijn. Het maken van winst kan alleen wanneer het samengaat met het behoud van het kwetsbare ecosysteem.

 

Innovatie in een Fairtrade Provincie

Een innovatieve, kansrijke en sociale economie met groene banen en werk voor iedereen. Een circulaire economie met een goed inkoopbeleid waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen optimaal worden benut, en waarbij waardevernietiging zo veel mogelijk wordt voorkomen. Brabant wordt een Fairtrade Provincie waar eerlijke handel wordt gedreven. Een energieneutrale economie waarin inwoners en bedrijven maximaal profiteren van energiebesparing en van hun eigen lokaal opgewekte zonne- en windenergie.

 

Meer ruimte voor experimenten en lokale initiatieven

Om de overgang naar een duurzame en innovatieve economie meer ruimte te geven, pleiten wij voor regelarme zones: inwoners en bedrijven moeten daar meer ruimte krijgen om samen met overheden en kennisinstellingen te experimenteren met nieuwe duurzame producten en diensten. De genoemde partijen horen daarbij niet tegen nodeloos belemmerende regelgeving en administratieve rompslomp op te lopen.

 

Ondersteuning slimme oplossingen

De regio Eindhoven-Helmond behoort tot een van de meest innovatieve regio’s ter wereld. GroenLinks ondersteunt dan ook graag groene startups en bedrijven die zich richten op vraagstukken rondom schone en slimme mobiliteit, voeding en gezondheid, groene energie en chemie. Met oog voor vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!