Kunst en cultuur

Kunst zet de mens aan het denken. In tijden van polarisatie is een dosis bezinning en empathie op z’n tijd zo slecht nog niet. Cultuur verrijkt, vernieuwt, verbindt en verzacht.

Stimuleren van kunst en cultuur

Voor GroenLinks is kunst een belangrijk provinciaal thema. Juist omdat kunst en cultuur zowel lokaal als regionaal bijdragen aan het economisch vestigingsklimaat. Natuurlijk heeft kunst niet alleen een economische functie, maar moet het vanzelfsprekend op zichzelf kunnen bestaan. Daarom wil GroenLinks Brabantse instellingen de ruimte en het vertrouwen geven om zich te ontwikkelen. Ook de kunstenaars zelf, zeker degenen die net voet aan de grond zetten, verdienen ondersteuning.

 

Cultuureducatie en musea

Cultuureducatie moet beschikbaar zijn voor jong en oud. Binnen scholen mag hier daarom meer aan gedaan worden. Samen met de gemeenten moet de provincie zich hard maken voor de voorziening van buitenschoolse cultuureducatie. De provincie heeft ook een rol in het tegengaan van laaggeletterdheid: een op de tien Brabanders kan niet goed lezen en schrijven. De provincie moet verder musea niet uit het oog verliezen. Deze zijn namelijk belangrijk voor erfgoedbeleid en culturele bewustwording. Ook musea moeten daarom worden meegenomen bij financiële ondersteuning.

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Wordt lid!