Noord-Brabant is een provincie die veel te bieden heeft. Er is ruimte voor natuur, recreatie, sport en cultuur. GroenLinks wil dat iedereen recht heeft op deze gezonde leefomgeving, naast werk, zorg en onderwijs. 

De jeugd heeft de toekomst 

In een tijd van televisie, telefoon en internet zijn er veel visuele prikkels. Hierdoor zitten jongeren steeds vaker binnen. GroenLinks wil dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn voor vrijetijdsbesteding. Sport, muziek, cultuur- en natuureducatie moeten daarom een plek krijgen in het provinciaal beleid. 

Waakzaam voor eenzaamheid en dementie 

Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, wat voor steeds meer eenzaamheid zorgt. GroenLinks wil dit bestrijden door gedeeld wonen mogelijk te maken voor wie dat wil. Daarnaast wil GroenLinks als het gaat om wonen kleinschalige initiatieven als Tiny Houses en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als nieuwe woonvorm erkennen en dit soort initiatieven mogelijk maken. Ook moet de provincie bewonersinitiatieven steunen die het leven aantrekkelijk houden door de sociale samenhang en ecologische omgeving te versterken.