Provinciehuis Noord-Brabant

Bestuur en financiën

GroenLinks vindt het van groot belang dat alle 2,5 miljoen inwoners van onze provincie mee kunnen praten en wil hen betrekken bij het besluitvormingsproces.

Open en transparant

Kwalitatief goede ambtenaren zijn cruciaal voor een goed en stabiel bestuur. Daarom wil GroenLinks een halt op flexcontracten en inzetten op zo veel mogelijk diversiteit in het personeelsbestand van de provincie. Ook mensen die niet in het provinciehuis werken hebben het recht om te weten wat daar gebeurt. Informatie moet makkelijker vindbaar zijn op de website van de provincie, zodat inwoners op termijn daadwerkelijk kunnen participeren. GroenLinks wil dit doen door zelf met mensen in gesprek te gaan, maar ook door de verordening Burgerinitiatief nieuw leven in te blazen.

 

Verantwoord beleid

De financiën van de provincie zijn gezond, maar dankzij de keuze van voorgaande colleges om provinciale uitgaven niet te indexeren hebben sectoren als kunst, cultuur, erfgoed, maatschappelijke ontwikkeling en natuur het moeilijk. Als gevolg van deze nalatigheid moeten zij snijden in hun personeel en bezuinigen op hun activiteiten. GroenLinks vindt dit geen goede ontwikkeling en wil daarom het opcenten-percentage eenmalig verhogen, om het vervolgens jaarlijks te indexeren. Dit geldt ook voor de motorrijtuigenbelasting, welke in Brabant de laagste is van heel Nederland. GroenLinks wil liever schoon vervoer stimuleren, wat onder meer inhoudt dat zuinige auto’s worden ontzien van een verhoging.

 

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

word lid!