GroenLinks Brabant is de provinciale afdeling van GroenLinks in de provincie Noord-Brabant.

Het bestuur is op zoek naar een penningmeester. 

Het afdelingsbestuur coördineert activiteiten van de leden en organiseert de provinciale ledenvergaderingen. De bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en het ondersteunen van lokale afdelingen.

Wil je als penningmeester een bijdrage leveren aan onze idealen? Neem dan contact op met het bestuur via brabant@groenlinks.nl

20230313 taken en verantwoordelijkheden bestuur en bestuursleden (download)