Mijn naam is Aron de Hoop. Ik ben getogen en woonachtig in het prachtige Stampersgat. Per maart 2023 ben ik ad interim secretaris van de afdeling GroenLinks Brabant.

Mijn ambitie is groot. Voor zowel GroenLinks Brabant als voor onze lokale afdelingen komt dit er in het kort op neer dat ik me als secretaris, maar in bredere zin als bestuurslid, wil ik inzetten op het versterken van de verbinding tussen lokale afdelingen en het creëren van een sterk politiek-bestuurlijk fundament. Op dit fundament moet GroenLinks kunnen groeien, moeten haar leden zich kunnen (door)ontwikkelen en moeten onze idealen kunnen worden gerealiseerd.

Nuance is de sleutel voor het slot van de creatie van overeenstemming en begrip. Daarbij is het inzicht dat het één het ander vaak niet hoeft uit te sluiten cruciaal.”

Naast mijn bestuurswerk ben ik bezig met een bachelor Bestuurskunde en Overheidsmanagement, ben ik commissielid in de gemeente Halderberge en ben ik lid van de ledenraad van de Rabobank in West-Brabant Noord. In mijn vrije tijd zet ik tijdens (filosofische) discussiebijeenkomsten graag enorme bomen op en lees ik graag over maatschappelijke vernuftigheid en de zaken die de oudheid aangaan.