Nieuws

Transporten ammoniak per trein stoppen in 2009

BRABANT - Het vervoer van ammoniak over het spoor tussen Geleen naar de kunstmestfabriek van DSM in IJmuiden wordt binnen twee jaar definitief gestaakt. Jaarlijks rijden ruim honderd met ammoniak geladen treinen over het spoor door de Brabantse steden met alle risico's van dien.

Lees verder

Johan Martens: 'Provincie moet zich duidelijk uitspreken tegen gentech maïs'

DEN BOSCH - De Statenfractie van GroenLinks vindt dat de provincie Noord-Brabant zich niet moet verschuilen achter formele gronden om de proeven met genetisch gemanipuleerde maïs in Gilze-Rijen en Gemert-Bakel te verhinderen. "Dat doen ze op andere punten ook niet. De provincie moet zich duidelijk uitspreken tegen genmaïs en tegen deze proeven', zegt fractielid Johan Martens.

Lees verder

GroenLinks wil hervatting overleg drie deltaprovincies

WILLEMSTAD - De provincie Zeeland, Zuid-Holland en Brabant hebben tussen 2000 en 2004 een aantal samen vergaderd in Willemstad over de problemen in het Deltagebied. GroenLinks Brabant vindt dat die bijeenkomsten zo spoedig mogelijk hervat moeten worden om de toenemende 'verzoeting' van het Krammer Volkerak een halt toe te roepen.

Lees verder

GroenLinks Brabant en Zeeland willen aanpassing Deltagebied

DELTAGEBIED - De verwachte stijging van de zeewaterspiegel en de grote hoeveelheden water die worden aangevoerd via Rijn en Maas vragen om ingrijpende aanpassingen in het Deltagebied. De Statenfracties van GroenLinks in Zeeland en Noord-Brabant hebben daarom afspraken gemaakt om samen de problematiek zo spoedig mogelijk weer op de agenda van Provinciale Staten in beide provincies te krijgen.

Lees verder

Proef met gratis en beter openbaar vervoer snel starten

DEN BOSCH - GroenLinks vindt dat het provinciebestuur veel te traag is met het verbeteren van het openbaar vervoer in Brabant. Er is wel geld gereserveerd voor vernieuwingen, maar de uitvoering wil maar niet van de grond komen. De Statenfractie roept GS daarom op om haast te maken met de besteding van dit geld. Met name de proef met gratis openbaar vervoer en de invoering van een frequentere en betere dienstregeling moet prioriteit krijgen.

Lees verder

Proef met genetisch gemanipuleerde maïs in Gemert-Bakel en Gilze-Rijen

GEMERT-BAKEL / GILZE-RIJEN - De Statenfractie van GroenLinks is tegen de proef met genetisch gemanipuleerde maïs (NK603) die het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto wil uitvoeren op akkers in de Brabantse gemeente Gemert-Bakel en Gilze-Rijen en in Lelystad, Raalte en Borger-Odoorn. GroenLinks is tegen deze proef, omdat de veiligheid van gentech gewassen niet vaststaat. Bovendien gaat het hier om een gewas dat resistent is gemaakt voor een specifiek bestrijdingsmiddel.

Lees verder