Nieuws

GroenLinks is de groenste partij van Brabant

DEN BOSCH - GroenLinks is de groenste partij van Brabant. Dit bleek maandagavond tijdens een verkiezingsdebat in Gilze-Rijen. Ter voorbereiding op dit debat waren in opdracht van de ZLTO door adviesburo Schuttelaar & partners verkiezingsprogramma's vergeleken.

Lees verder

Brainport Eindhoven: innovatie heeft de toekomst

EINDHOVEN - Er is veel kritiek op Brainport. Toch is de gedachte goed. De Brabantse economie is één van de belangrijkste pijlers van de ‘BV Nederland’. Zo draagt Noord-Brabant 15 procent bij aan de jaarlijkse toegevoegde economische waarde in Nederland. Uit recent onderzoek van ABN Amro blijkt echter dat de hoge positie van Noord-Brabant als economische topregio onder druk staat.

Lees verder

Logistieke bedrijven op Moerdijk bieden weinig toegevoegde waarde

MOERDIJK - Het scheppen van ruimte voor logistieke bedrijven met weinig toegevoegde waarde is volgens GroenLinks niet duurzaam, omdat door de toename van het vrachtverkeer op de toch al overbelaste wegen het leefklimaat in Brabant nog verder achteruit zal gaan. GroenLinks vindt daarom dat rond de mogelijke uitbreiding van industrieterrein Moerdijkse Hoek eerst de vraag moet worden beantwoord voor welke economische ontwikkeling Brabant kiest.

Lees verder

Gratis openbaar vervoer is geen doel, maar een middel

BRABANT - Gratis openbaar vervoer (GOV) is geen doel voor GroenLinks, maar een middel om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Brabant te verbeteren. Volgens de statenfractie kunnen daardoor gelijktijdig ecologische als maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.

Lees verder

GroenLinks wil aanpak versnippering glastuinbouw

DEN BOSCH - De Statenfractie van GroenLinks vindt dat het concentratiebeleid rond de glastuinbouw in Brabant moet worden opgevoerd om de doelstellingen te halen. Het gaat daarbij onder meer om het aanpakken van de toenemende versnippering van tuinbouwkassen in het buitengebied.

Lees verder