Nieuws

Bijdrage Eindhoven Airport aan economie Brabant beperkt

EINDHOVEN - Directeur Bart de Boer van Eindhoven Airport wil vanaf 1 januari 2008 de luchthaven zeventien uur per dag, zeven dagen per week, open hebben om te voldoen aan de wensen van de Ierse prijsvechter Ryan Air. GroenLinks is niet overtuigd van de noodzaak van verdere groei van Eindhoven Airport voor zowel de werkgelegenheid als bereikbaarheid van Brabant en de regio Eindhoven in het bijzonder. Leden van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) protesteren daarom terecht tegen verruiming van de openingstijden van Eindhoven Airport.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over status natuurgebieden

DEN BOSCH - GroenLinks heeft in een brief vragen gesteld aan het provinciebestuur over de status van natuurgebieden die volgens het Streekplan in de Groene Hoofdstructuur (GHS) liggen en derhalve wettelijk beschermd moeten zijn in een geldig bestemmingsplan. Een en ander is het gevolg van de invoering van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

Lees verder

'Akkoord over bereikbaarheid Eindhoven is niet meer dan intentieverklaring'

DEN BOSCH / EINDHOVEN - De provincie Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten ten oosten van Eindhoven hebben 'regionale overeenstemming' bereikt over een mogelijke oplossing van de verkeersproblematiek in Zuid-Oost Brabant. Volgens GroenLinks is een concrete oplossing nog ver weg: er is slechts sprake van een intentieverklaring met heel veel onduidelijkheden en onopgeloste vragen.

Lees verder

Goederenspoor op lange baan schuiven onacceptabel voor GroenLinks

BERGEN OP ZOOM - GroenLinks vindt het onacceptabel dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de aanleg van de goederenspoorlijn Rotterdam-België (RoBel) in West-Brabant op de lange baan heeft geschoven tot na 2050. De Statenfractie zal daarom op 30 maart tijdens de zitting van Provinciale Staten een motie indienen om versnelde aanleg toch mogelijk te maken.

Lees verder

Aangepaste milieuverordening schept onduidelijkheid en willekeur

DEN BOSCH - GroenLinks heeft tegen wijziging van de Provinciale Milieu Verordening (PMV) gestemd, omdat gemeenten daardoor de ruimte krijgen om regels ter bescherming van waterbeschermingsgebieden zelfstandig af te zwakken. Eventuele aanpassingen zijn weliswaar aan procedures gebonden, maar wanneer een gemeente een bepaalde bouwactiviteiten in een waterbeschermingsgebied belangrijker vindt dan bescherming van het grondwater kan ze die werkzaamheden vanaf nu wel toestaan.

Lees verder

GS vinden belangen reizigers ondergeschikt aan geld

's-HERTOGENBOSCH - Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, vindt de belangen van de reiziger en de kwaliteit van het openbaar vervoer ondergeschikt aan de prijs die zij daarvoor wil betalen. Bovendien zijn GS schromelijk tekort geschoten in hun informatieplicht. Die conclusie trekt de Statenfractie van GroenLinks op basis van het onderzoeksrapport over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Brabant.

Lees verder