Nieuws

Fractie GroenLinks eist veilige spoorroute door Brabant

DEN HAAG - GroenLinks wil dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat onmiddellijk maatregelen neemt om de veiligheid van de Brabantroute te garanderen. Het blijkt dat er alleen al dit jaar zes ongevallen hebben plaatsgevonden. Op 26 juli jl. is Tilburg ternauwernood ontsnapt aan een rampzalige botsing tussen een trein met brandbare gassen en een personentrein. GroenLinks kamerlid Duyvendak wil dat de minister onmiddellijk maatregelen neemt om de veiligheid voor de omwonenden te garanderen.

Lees verder

Fractie GroenLinks stelt vragen over bescherming natuur

DEN BOSCH - De Statenfractie van Groenlinks Brabant heeft in een brief aan het provinciebestuur op 2 mei 2007 vragen gesteld over de begrenzing van de natuur in bestemmingsplannen. In een reactie schreef het college dat deze natuurgebieden op korte termijn concreet zullen zijn begrensd en voorzien van bescherming in actuele bestemmingsplannen. De Algemene Rekenkamer en het Milieu- en Natuurplanbureau komen echter afzonderlijk van elkaar tot de conclusie dat er het nodige schort een het natuurbeschermingsbeleid.

Lees verder

GroenLinks is voor afschaffen akkerdistelverordening

DEN BOSCH - De Statenfractie van GroenLinks is voor het afschaffen van de 'akkerdistelverordening' in Brabant. Deze verordening, nog stammend uit 1953, regelt de verplichting om landbouwgronden te zuiveren van akkerdistels. Volgens Statenlid Johan Martens behoort Brabant tot de laatste vijf provincies die er nog een dergelijke verordening op na houden. Vrijdag 22 juni staat de akkerdistel op de agenda van Provinciale Staten.

Lees verder

CoolClimate telt af met Klimaatvierdaagse

DEN HAAG - CoolClimate telt af naar het officiële einde van de eerste 100 dagen van het kabinet. Bekende Nederlanders en milieuorganisaties voeren tijdens een klimaatvierdaagse actie tegen klimaatverandering onder het motto "Hoe Cool is het kabinet?" De initiatiefnemers hopen dat er donderdag 14 juni stevige maatregelen zullen staan in het beleidsprogramma van het kabinet.

Lees verder

Handtekeningenactie over deelname oorlog Irak op Pinkpop

LANDGRAAF - GroenLinks Brabant was drie dagen op Pinkpop om handtekeningen op te halen voor de actie 'Openheid over Irak'. Paul Smeulders, de nummer vijf op de provinciale kandidatenlijst, was een van de vrijwilligers die meedeed aan de actie. De respons was groot.

Lees verder

GroenLinks is tegen uitbreiding industrie in Midden Hoek en Oosthoek

ETTEN-LEUR - De fracties van CDA en VVD in de gemeenteraad van Etten-Leur willen opnieuw een onderzoek laten uitvoeren of het gebied Midden Donk (gelegen tussen bedrijventerrein Vosdonk en het dorp Hoeven) omgebouwd kan worden tot industrieterrein. CDA-Gedeputeerde Paul Rüpp heeft vrijdag 8 juni 2007 een meerderheid in Provinciale Staten achter zich gekregen voor een dergelijk onderzoek. De Statenfractie van GroenLinks Brabant is tegen beide uitbreidingen.
Volgens het plaatselijke CDA is het gebied tussen de straten Vossendaal, Midden Donk en de Hoevenseweg een logische locatie voor uitbreiding van bedrijventerrein Vosdonk. Opmerkelijk is dat de VVD dit standpunt nu ineens deelt met de christendemocraten. Eerder gaf de VVD aan tégen een onderzoek naar uitbreiding in Midden Donk te zijn.

Lees verder