Nieuws

Welke gevaarlijke stoffen gaan er door Brabant?

BRABANT - Dagelijks denderen er een groot aantal goederentreinen over het spoor door de Brabantse steden. Soms overdag, maar vooral 's avonds en 's nachts. Voor de meeste inwoners van de provincie onzichtbaar, maar daardoor niet minder gevaarlijk als het een keer écht mis gaat. In dit achtergrondartikel wordt ingegaan op de vraag welke gevaarlijke stoffen er over het Brabantse spoor worden vervoerd.

Lees verder

Gevaarlijke stoffen op het spoor in Brabant

BRABANT - Terwijl de Betuweroute in juni 2007 officieel is geopend door de koningin wordt deze spiksplinternieuwe goederenspoorlijn niet of nauwelijks gebruikt. De Betuweroute heeft, ondanks de 4,7 miljard euro aanlegkosten, te kampen met allerlei technische tekortkomingen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen als ammoniak en LPG gaat als vanouds dwars door Brabant via steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Meer over de achtergronden leest u in dit artikel.

Lees verder

Smak geld voor asfalt, geen aandacht voor fietsers

DEN BOSCH - De provincie trekt opnieuw een enorme smak geld uit voor nieuw asfalt, maar heeft veel te weinig aandacht voor goede fietsvoorzieningen. Dat is in het kort de kritiek van GroenLinks Brabant op de inhoud van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2008-2012 van de provincie Brabant.

Lees verder

Johan Martens: 'Fietsbrug over Ei van Drunen'

DRUNEN - Johan Martens, Statenlid van GroenLinks, heeft zondag 16 september meegedaan aan een fietstocht van de afdelingen van GroenLinks in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Doel van de fietstocht was aandacht te vragen voor onveilige fietsoversteekplaatsen.
De eerste stop was het 'Ei van Drunen'. Dit knooppunt in de A59, vlakbij het Land van Ooit in Drunen, wordt de komende jaren compleet vernieuwd. De A59 is nu nog een grote barrière voor fietsers die van Heusden naar de Loonse en Drunense Duinen fietsen of omgekeerd. GroenLinks pleit ervoor om bij de reconstructie van het Ei nadrukkelijk aandacht te schenken aan de positie van fietsers. De voorkeur gaat uit naar een fietsbrug over het knooppunt heen. Deze kan een architectonisch herkenningspunt worden en op die manier het middelpunt van de gemeente Heusden markeren.

Lees verder

Geen megabedrijven maar duurzame landbouw

BRABANT - Op het Brabantse platteland verschijnen steeds meer grote veehouderijen met steeds grotere megastallen. In de praktijk blijkt dat bij deze uitbreidingen economische motieven telkens de overhand hebben. GroenLinks vindt dat dierenwelzijn, milieuwinst en landschappelijke inpassing voorop moeten staan.

Lees verder

Draagvlak nieuwe bedrijventerreinen Haps en Oosthoek ontbreekt

BRABANT - De Statenfractie van GroenLinks is onlangs op werkbezoek geweest in Haps en Sprundel. In deze twee plaatsen wil Gedeputeerde Staten de aanleg van twee nieuwe bedrijventerreinen toestaan: Laarakker in Haps en Oosthoek in Sprundel. GroenLinks is tegen beide uitbreidingen.

Lees verder