Nieuws

Handtekeningenactie over deelname oorlog Irak op Pinkpop

LANDGRAAF - GroenLinks Brabant was drie dagen op Pinkpop om handtekeningen op te halen voor de actie 'Openheid over Irak'. Paul Smeulders, de nummer vijf op de provinciale kandidatenlijst, was een van de vrijwilligers die meedeed aan de actie. De respons was groot.

Lees verder

GroenLinks is tegen uitbreiding industrie in Midden Hoek en Oosthoek

ETTEN-LEUR - De fracties van CDA en VVD in de gemeenteraad van Etten-Leur willen opnieuw een onderzoek laten uitvoeren of het gebied Midden Donk (gelegen tussen bedrijventerrein Vosdonk en het dorp Hoeven) omgebouwd kan worden tot industrieterrein. CDA-Gedeputeerde Paul Rüpp heeft vrijdag 8 juni 2007 een meerderheid in Provinciale Staten achter zich gekregen voor een dergelijk onderzoek. De Statenfractie van GroenLinks Brabant is tegen beide uitbreidingen.
Volgens het plaatselijke CDA is het gebied tussen de straten Vossendaal, Midden Donk en de Hoevenseweg een logische locatie voor uitbreiding van bedrijventerrein Vosdonk. Opmerkelijk is dat de VVD dit standpunt nu ineens deelt met de christendemocraten. Eerder gaf de VVD aan tégen een onderzoek naar uitbreiding in Midden Donk te zijn.

Lees verder

Bijdrage Eindhoven Airport aan economie Brabant beperkt

EINDHOVEN - Directeur Bart de Boer van Eindhoven Airport wil vanaf 1 januari 2008 de luchthaven zeventien uur per dag, zeven dagen per week, open hebben om te voldoen aan de wensen van de Ierse prijsvechter Ryan Air. GroenLinks is niet overtuigd van de noodzaak van verdere groei van Eindhoven Airport voor zowel de werkgelegenheid als bereikbaarheid van Brabant en de regio Eindhoven in het bijzonder. Leden van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) protesteren daarom terecht tegen verruiming van de openingstijden van Eindhoven Airport.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over status natuurgebieden

DEN BOSCH - GroenLinks heeft in een brief vragen gesteld aan het provinciebestuur over de status van natuurgebieden die volgens het Streekplan in de Groene Hoofdstructuur (GHS) liggen en derhalve wettelijk beschermd moeten zijn in een geldig bestemmingsplan. Een en ander is het gevolg van de invoering van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

Lees verder

'Akkoord over bereikbaarheid Eindhoven is niet meer dan intentieverklaring'

DEN BOSCH / EINDHOVEN - De provincie Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten ten oosten van Eindhoven hebben 'regionale overeenstemming' bereikt over een mogelijke oplossing van de verkeersproblematiek in Zuid-Oost Brabant. Volgens GroenLinks is een concrete oplossing nog ver weg: er is slechts sprake van een intentieverklaring met heel veel onduidelijkheden en onopgeloste vragen.

Lees verder

Goederenspoor op lange baan schuiven onacceptabel voor GroenLinks

BERGEN OP ZOOM - GroenLinks vindt het onacceptabel dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de aanleg van de goederenspoorlijn Rotterdam-België (RoBel) in West-Brabant op de lange baan heeft geschoven tot na 2050. De Statenfractie zal daarom op 30 maart tijdens de zitting van Provinciale Staten een motie indienen om versnelde aanleg toch mogelijk te maken.

Lees verder