Werkgroep RES (Regionale Energiestrategieën)

Na de algemene ledenvergadering is op basis van afgegeven signalen het initiatief ontstaan om een provinciale werkgroep RES op te starten. In deze werkgroep kunnen ervaringen gedeeld worden, afstemming gezocht worden en een gezamenlijke visie worden uitgedragen vanuit GroenLinks binnen de vier regionale energiestrategieën (RES'en) van Brabant.

Van drie van de vier RES'en hadden zich al direct kandidaten gemeld voor de werkgroep en in Noordoost-Brabant is een eigen initiatief gestart voor een regionale werkgroep. Ook deze kan aansluiten bij de werkgroep waarmee we een Brabant-breed platform krijgen. Mocht je interesse hebben om aan te sluiten bij de werkgroep of nader geïnformeerd te worden laat het me weten. Mijn voorstel is om 4 oktober een eerste bijeenkomst te houden en tot die tijd informatie met elkaar uit te wisselen. Heb je interesse laat het me weten!

Anne van Diemen

avdiemen@psbrabant.nl