Nieuws van Sjo Smeets

Topsalaris Directeur Eindhoven Airport niet conform Balkenende-norm

De directeur van Eindhoven Airport verdient fors meer dan de Balkenende-norm. De directeur ontvangt jaarlijks een bedrag van 269.000 Euro. Dat is 1,68 keer de Balkenende-norm van 179.000 Euro per jaar - het salaris van een minister! Voor de fracties van de PvdA en GroenLinks blijft een topsalaris van 269.000 Euro ongewenst en maatschappelijk onacceptabel.

 

 

“Hogere snelheid: meer kansen op doden”

 In de Volkskrant van heden 6 juli staat op de voorpagina dat de meeste dodelijke verkeersongevallen in Brabant gebeuren. Op 10 februari 2016 heeft de fractie van GroenLinks daarover al vragen gesteld in verband met de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km op de rijkswegen in Brabant. GroenLinks wil weten of GS in overleg wil treden met de verantwoordelijk minister om de verhoging naar 130 km terug te draaien.

Vragenuurtje hoogspanningstracé Zuid-West380 Kv

De fractie van GroenLinks heeft op vrijdag 24 juni  tijdens het vragenhalfuur actuele vragen gesteld over de Stand van zaken Zuid-West380 Kv Oost naar aanleiding van de Raads-en Statenbrief van de Regio West-Brabant ontvangen op 16 juni 2016. Uiterlijk eind juni 2016 verwacht de regio West-Brabant het definitieve tracédocument van EZ/TenneT.

Lees verder

DEMOCRATISCHE CONTROLE ONTBREEKT

Op 10 juni 2016 heeft de Statenfractie van GroenLinks tegen de investering gestemd van € 374,45 miljoen in de bereikbaarheid van Zuid- Nederland. GroenLinks Statenlid Sjo Smeets: ”Dit is een forse investering over 10 jaar in vooral asfaltmobiliteit in Zuid-Nederland zonder dat wij als Staten daar echt een grip op hebben. Wij hebben als Staten ook budgetrecht en een controlerende taak op de uitgaven door het dagelijks bestuur van Brabant.”

Lees verder

Sociaal en offline in het Brabantse verkeer - programma Verkeersveiligheid 2016-2020

De fractie van GroenLinks heeft onlangs kennis genomen van het nieuwe programma Verkeersveiligheid 2016-2020 en ook het goed onderbouwde evaluatierapport van Lysias over de periode 2012-2016. GroenLinks heeft het provinciaal bestuur gevraagd om in het jaar 2016, wat nu in teken staat van ‘alertheid’, om nog meer aandacht te vragen voor de Brabantse bewustwordingscampagne  om op de gevaren van het gebruik van sociale media in het verkeer te wijzen.

Lees verder

Vervolg Alderstafel Eindhoven Airport

Sjo Smeets bezocht op 13 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen bij Eindhoven Airport, na het afronden van de Alderstafel. Voldoende aanleiding om vragen te stellen aan GS.