Nieuws van Sjo Smeets

BRAVO Passe-Partout € 3.33 Carnaval 2018

Bij de behandeling van de begroting Provinciale Staten van Noord-Brabant op 10 november 2017 heeft GroenLinks een amendement ingediend om een pilot te starten voor de verbetering van de marketing en betaalbaarheid van het openbaar vervoer tijdens het Carnaval 2018 en dit te bekostigen uit de Begroting 2018.

Lees verder

Kantine buschauffeurs bij het busstation in Oosterhout

Op maandag 6 november jl. hebben buschauffeurs in Oosterhout actie gevoerd omdat ze van mening zijn dat hun kantine (afmetingen 2,5 bij 3 meter) te klein is. Uit een artikel in BN de Stem van dinsdag 7 november wordt duidelijk dat zowel de gemeente als vervoerder Arriva met het probleem bekend zijn, maar dat er voorlopig nog geen oplossing in zicht is. Sjo Smeets heeft hierover vragen gesteld aan GS.

Succesvolle tweede editie Dag van de Duurzaamheid

Voor de tweede maal organiseerde de Oosterhoutse werkgroep Duurzaamheid een Pop-up Groene Winkelstraat. Daar vond je alleen maar duurzame en biologische initiatieven. Op zaterdag 14 oktober waren veel bezoekers aanwezig van 11.00 uur tot 16.00 uur om kennis te maken met duurzame en biologische initiatieven op de Heuvel in Oosterhout. In totaal waren er dit jaar 24 marktkramen ten opzichte van 10 kramen vorig jaar.

 

Lees verder

Vragen over risico’s Wilhelminakanaal voor bewoners Reeshof

De wijkraad Reeshof heeft op 6 oktober 2017 een brief verzonden aan de leden van Provinciale Staten over de risico's voor de natuur en de bebouwing, bij het Wilhelminakanaal, bij een mogelijke verlaging van de waterstand. GroenLinks wil graag bijgepraat worden over de stand van zaken ten aanzien van een structurele oplossing voor het Wilhelminakanaal. Daarnaast wil Sjo Smeets weten van gedeputeerde van der Maat hoe de bewoners betrokken worden. Genoeg redenen om het onderwerp te agenderen voor het rondvraagmoment vrijdag 27 oktober 2017.

Openbaar vervoer verbinding Breda - Utrecht

In de Statenvergadering van 15 april 2016 is de motie “Onderzoek ov verbinding Breda – Utrecht” aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen om naar verbetering te zoeken van de bus- en spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. De PvdA en GroenLinks willen de stand van zaken weten van GS.

Geen verkenning verbreding A2

Binnen het Programma SmartwayZ.NL wordt de bereikbaarheid van Zuid-Nederland regelmatig gemeten. Hierbij wordt ook het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven meegenomen. N.a.v. onderzoek heeft de minister besloten om nu geen verkenning te starten naar de verbreding van de A2.

PvdA en GroenLinks vragen GS of het OV op het traject kan worden verbeterd.