Nieuws van Sjo Smeets

Airport Eindhoven, en nu?

Het huidige Luchthavenbesluit Eindhoven, daterend uit 2014 en is geldig tot eind 2019. Vóór 1 januari 2020 moet er een nieuw besluit liggen. Om tot dit nieuwe besluit te komen er een proces is gestart. Dit proces bevat meerdere onderzoeken over de toekomst van Eindhoven Airport.

Lees verder

GroenLinks is er ook voor de veiligheid van de buschauffeurs in Brabant

De GroenLinks Statenfractie heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een rondetafelconferentie over de sociale veiligheid van de buschauffeurs in Brabant. Tijdens de procedurevergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten op 19 februari 2018 is ingestemd met een voorstel voor een rondetafelconferentie. Dit voorstel werd samen ingediend met de SP en PvdA.

Lees verder

Verandering begint in Oosterhout

Op vrijdag 23 februari 2018 organiseerde GroenLinks Oosterhout in theater De Schelleboom een succesvolle Meet Up met 80 deelnemers zowel leden, sympathisanten als niet-leden waren daarbij aanwezig.

Lees verder

Brabants Wensvervoer

In Brabant is behoefte aan vraaggericht aanvullend en kleinschalig openbaar vervoer in de kleine kernen, afgelegen wijken en dorpen. Goed OV is belangrijk voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Lees verder