Nieuws van Sjo Smeets

Overlast sluipverkeer N640 Hoeven/Bosschendijk

Naar aanleiding van een artikel in BNdeStem van 20 december 2018 en contact met omwonenden heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over overlast door sluipverkeer bij de N640 in Hoeven.

Sinds de aanleg bij de koepelbaan rondom Oudenbosch in 2016 zou het vrachtverkeer met 40% zijn toegenomen en het andere verkeer met 32% in Hoeven.

Vergunningverlening grondwaterwinning Refresco Maarheeze

Volgens informatie van het Burgerinitiatief Stop uitbreiding Refresco is deze week een concept-vergunning voor waterwinning door Refresco ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZB) en zouden er volgens de ODZB geen bezwaren zijn tegen deze vergunning voor waterwinning. Refresco is zoals bekend de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa en vooral een producent van ‘suiker’-water.

Lees verder

Gevolgen uitspraak Europese Hof inzake PAS

Het Europees Hof heeft 7 november 2018 een uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS). De uitspraak kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening in Noord-Brabant. GroenLinks stelde vragen aan GS.

‘Illegale” motorcrossen in Natura 2000 gebied

In de Herselse heide in Lierop gemeente Someren zouden volgens omwonenden al jarenlang ‘illegale’ individuele en georganiseerde motorcrossen plaatsvinden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Sjo Smeets wil van GS weten of de provincie maatregelen kan nemen.

Geen vergunning mestfabriek?

De initiatiefnemer van de Mestfabriek Biomineralen Roosendaal is voornemens om voor dit project opnieuw een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Lees verder

Pagina's