Nieuws van Sjo Smeets

Geen vergunning mestfabriek?

De initiatiefnemer van de Mestfabriek Biomineralen Roosendaal is voornemens om voor dit project opnieuw een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Lees verder

Tuf Recycling in Dongen werkt niet volgens de regels

Volgens een publicatie in het Brabants Dagblad van 12 september getiteld “Analyse: De gebakken peren van Tuf Recycling” zou het bedrijf zonder de vereiste papieren werken. Sjo Smeets maakt zich zorgen en stelde vragen aan GS.

Airport Eindhoven, en nu?

Het huidige Luchthavenbesluit Eindhoven, daterend uit 2014 en is geldig tot eind 2019. Vóór 1 januari 2020 moet er een nieuw besluit liggen. Om tot dit nieuwe besluit te komen er een proces is gestart. Dit proces bevat meerdere onderzoeken over de toekomst van Eindhoven Airport.

Lees verder

GroenLinks is er ook voor de veiligheid van de buschauffeurs in Brabant

De GroenLinks Statenfractie heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een rondetafelconferentie over de sociale veiligheid van de buschauffeurs in Brabant. Tijdens de procedurevergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten op 19 februari 2018 is ingestemd met een voorstel voor een rondetafelconferentie. Dit voorstel werd samen ingediend met de SP en PvdA.

Lees verder