Nieuws van Patricia Brunklaus

Nog een Kans voor de Dans

Bij de Perspectief Nota werd de motie “Nog een Kans voor de Dans” aangenomen. Tijdens het woordvoerdersoverleg van 23 juni jl. vroeg GroenLinks hoe het staat met de uitvoering van de motie. Gedeputeerde Swinkels gaf een uitgebreide reactie op de stand van zaken rondom de activiteiten van de Dansgezelschappen in Brabant en liet tevens weten dat United C uit Eindhoven subsidie kon verwachte via Brabant C.

Lees verder

Geen kap essen langs N285

Volgens GS zouden alle 840 essen langs de provinciale weg N285, met ingang van 18 april 2017, gekapt moeten worden omdat deze ‘te ziek zijn’ en daarom een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Lees verder

Plannen voor Mariadal

In een persbericht  maakt het College van GS bekend dat er drie partijen zijn gevonden om het complex Mariadal in Roosendaal te ontwikkelen. In 2013 werd dit complex aangekocht door de provincie voor een bedrag van € 3.750.000 als Groot Erfgoedcomplex met het idee dat de provincie in samenwerking met de gemeente Roosendaal een derde partij zouden vinden die het gebouw zou overnemen.

Lees verder

GroenLinks spreekt zich uit tijdens Perspectiefnota 2017

Halverwege zijn we alweer! Voor de eerste maal legt een College van GS verantwoording af met een onderbouwde blik vooruit. Voorzitter, dat verdient alle lof. Zowel de uitvoering als de inhoud liegen niet over de ambities van dit College. Het wil vooruit, midden in de Brabantse samenleving staan en transparant opereren. Onze oproep is: neem ons, Provinciale Staten, daar tijdiger en gemakkelijker in mee! Te vaak lopen wij achter de feiten aan en is het moeilijk ons kader stellende en controlerende werk te doen!

Lees verder

GroenLinks zet zich in voor redding dansgezelschappen

Vier belangrijke dansgezelschappen in Brabant zien hun ondergang tegemoet als Gedeputeerde Staten bij haar besluit blijft om geen subsidie te verstrekken. GroenLinks Brabant roept  vandaag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota  het college van Gedeputeerde Staten op om snel een oplossing te vinden.

Lees verder

GroenLinks wil divers cultuurlandschap in Brabant behouden

De verdeling van de cultuursubsidies vanuit de Provincie Noord-Brabant moet anders. Zoals het nu is geregeld is het systeem star en kan het de nekslag betekenen voor een aantal cultuurinstellingen. De Statenfractie van GroenLinks vindt het opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten de lijn blijft volgen van de Rijksoverheid, en dat zij daarmee de positieve beoordeling van de adviescommissie van de kunsten in Brabant naast zich neer legt. 

Lees verder