Nieuws van Patricia Brunklaus

Bijdrage begroting 2018

Het gaat goed in Brabant. We werken gezamenlijk hard om ons klaar te maken voor de toekomst! Dit staat in de introductie op de Begroting 2018. Heldere en klare taal, voorzitter, dat doet onze fractie deugt. Met als motto Brabant in Beweging stuurt en participeert de provincie op en in een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s.

Lees verder

Overname hypotheekschuld Hermenzeil

De provincie heeft besloten de hypotheekschuld van de failliete jachthaven Hermenzeil in Geertruidenberg over te nemen. De provincie heeft dit gedaan om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De provincie heeft als hypotheekhouder invloed op de voorwaarden van de verkoop. GroenLinks wil meer weten en stelde vragen aan GS.

Sociale Veerkracht – Nog weinig concreets

Op vrijdag 13 oktober stond het programma Sociale Veerkracht op de agenda van de Staten. Dit programma is in 2016 van start gegaan. De motivatie om hier jaarlijks meer dan 5,5 miljoen aan te besteden is dat sociale veerkracht nodig is om de maatschappelijke opgaven aan te kunnen. Immers de kloof tussen mensen die zich prima kunnen redden en zij die in de problemen komen wordt steeds groter en de maatschappij biedt steeds minder zekerheden en stabiliteit.

 

 

Lees verder

Deelname Creativity World Forum Denemarken

Gedeputeerde Swinkels gaat namens de provincie deelnemen aan het Creativity World Forum (CWF) dat in oktober in Aarhus zal plaats vinden. Deelname vindt plaats als onderdeel van het Districts of Creativity Network lidmaatschap. GroenLinks wil opheldering over de deelname en de financiering van het bezoek.

CDA en GroenLinks willen extra debat over philharmonie

CDA en GroenLinks willen een extra debat over de bezuiniging op de philharmonie zuidnederland. Dit zgn. 'interpellatiedebat' zou op 22 september a.s. moeten plaatsvinden. De provincie Noord-Brabant wil het orkest voor minstens een half miljoen euro korten op het jaarlijkse budget. CDA en GroenLinks zijn tegen dit besluit, dat volgens de twee partijen onrechtmatig is.

Lees verder

GroenLinks Brabant wil geen korting op subsidie voor Philharmonie Zuid

Gedeputeerde Staten wil de Philharmonie Zuid een half miljoen euro minder subsidie geven per jaar. GroenLinks Brabant vind dit schokkend. Zeker omdat Philharmonie Zuid pas in juli op de hoogte werd gebracht, evenals de Provincie Limburg. Jaren is gewerkt aan de integratie van de twee orkesten en nu hangt hen plotsklaps een forse bezuiniging vanaf 2018 boven het hoofd.

Lees verder