Nieuws van Patricia Brunklaus

Acties tegen fijnstof in diverse Brabantse gemeenten

In de gemeente Boxtel werd tijdens de campagne door GroenLinks samen met de bewoners van een drukke straat aandacht gevraagd tegen de fijnstofuitstoot door het bord van Milieudefensie te onthullen. In Bergen op Zoom is een werkgroep van buurtbewoners actief samen met GroenLinks om fijnstofmetingen voor elkaar te krijgen.

Lees verder

De plastificering van het Brabantse landschap

Met het voorjaar in de lucht worden er weer heel wat gronden ingepakt. Met grote rollen plastic worden vele hectares grond afgedekt. Vogels kunnen zich daar niet meer voeden, regenwater kan niet meer goed weglopen en de grond stikt. Bovendien wordt de kwaliteit van het landschap in negatieve zin beïnvloed. Het plastic blijft vaak het gehele voorjaar en zomer op de velden liggen. Het gaat hierbij zowel om zwart als wit plastic, plat op de grond of met kleine boogjes.

Lees verder

Nieuwe bestemming voor lege stal of schuur, wie heeft er mooie plannen?

De provincie roept op om met creatieve plannen te komen voor de lege stallen en schuren op het platteland van Brabant. Dat kan gaan om duurzame woonbestemmingen aan de randen van de bebouwde kom of om creatieve werkschuren. Daarbij heeft de provincie zich in eerste instantie vooral gericht op de eigenaren van deze lege stallen (dus boerenbedrijven). GroenLinks vindt dat de provincie zich ook zou kunnen richten op mensen die bezig zijn met plannen om met meerdere gezinnen duurzaam te gaan wonen en werken.

Lees verder