Nieuws van Patricia Brunklaus

Nieuwe bestemming voor lege stal of schuur, wie heeft er mooie plannen?

De provincie roept op om met creatieve plannen te komen voor de lege stallen en schuren op het platteland van Brabant. Dat kan gaan om duurzame woonbestemmingen aan de randen van de bebouwde kom of om creatieve werkschuren. Daarbij heeft de provincie zich in eerste instantie vooral gericht op de eigenaren van deze lege stallen (dus boerenbedrijven). GroenLinks vindt dat de provincie zich ook zou kunnen richten op mensen die bezig zijn met plannen om met meerdere gezinnen duurzaam te gaan wonen en werken.

Lees verder

Bijdrage begroting 2018

Het gaat goed in Brabant. We werken gezamenlijk hard om ons klaar te maken voor de toekomst! Dit staat in de introductie op de Begroting 2018. Heldere en klare taal, voorzitter, dat doet onze fractie deugt. Met als motto Brabant in Beweging stuurt en participeert de provincie op en in een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s.

Lees verder

Overname hypotheekschuld Hermenzeil

De provincie heeft besloten de hypotheekschuld van de failliete jachthaven Hermenzeil in Geertruidenberg over te nemen. De provincie heeft dit gedaan om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De provincie heeft als hypotheekhouder invloed op de voorwaarden van de verkoop. GroenLinks wil meer weten en stelde vragen aan GS.

Pagina's