Nieuws van Hagar Roijackers

Illegale mestverwerker in de groenblauwe mantel

Al een vol jaar draait er in de groenblauwe mantel een illegale mestverwerker. Het gaat om de champignonkwekerij in Gemert die groene energie opwekt met compostering en overige activiteiten. Eerder antwoordde GS op vragen van GroenLinks dat mestverwerkende activiteiten met mest van externe producenten in de groenblauwe mantel strijdig is met de Verordening Ruimte.

Lees verder

Meten is nog lang niet weten (ammoniakcijfers)

Ammoniakgegevens zijn van groot belang voor natuur én economie. Neemt ammoniak (stikstof) op de Brabantse natuur nu af of toe? En verschilt het per gebied? Meermaals heeft GroenLinks het provinciebestuur bevraagd op de metingen vanuit het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN), vorig jaar uitgebreid met extra Brabantse meetpunten. Wij hebben een kaartje gekregen van de meetpunten, maar geen recente meetgegevens. Deze week bleek ineens waarom…

Lees verder

Gezondheid en wonen rond geitenstallen

Op 15 september werd bekend dat de Brabantse GGD’en adviseren tot een afstand van twee kilometer tussen woningen en geitenhouderijen. Binnen de cirkel van twee kilometer hebben omwonenden een verhoogde kans op longontsteking. De GGD’en baseren zich op het tweede rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden van het RIVM en andere kennisinstellingen.

De gezondheidsdiensten vinden dat gemeenten bij vergunningverlenig aan veehouders de aangetoonde effecten op de gezondheid van omwonenden in aanmerking moeten nemen. De twee kilometercirkel rond geitenhouderijen is een 'kritische' afstand.

Lees verder

Mestinstallaties en de Brabantse waterkwaliteit

Op 18 augustus ontsnapte een grote hoeveelheid ammonium vanuit de mestverwerker Den Ouden in Helmond op de Aa. Waarschijnlijk dankzij tijdig ingrijpen door het waterschap is grote ecologische schade voorkomen. Een jaar geleden nog stierven honderdduizend vissen in de Aa door een lozing vanuit mestverwerker Eraspo in Asten-Heusden. GroenLinks en de SP hebben destijds Statenvragen gesteld, uit zorg voor de effecten op natuur en gezondheid.

 

Lees verder

Giga-geitenstal Rossum van de baan

In Rossum verrijst geen enorme geitenhouderij aan de Schoofbandweg in Rossum. Omwonenden reageren opgelucht, en GroenLinks ook. “Een klinkend resultaat dat met vereende krachten is bereikt”, concludeert Brabants Statenlid Hagar Roijackers.

Lees verder

Pagina's