Nieuws van Hagar Roijackers

Mager resultaat na bijna 4 jaar

Brabant in Beweging. Dat is de titel van het Bestuursakkoord. Dat bijna afloopt. GroenLinks kijkt bij de Bestuursrapportage 2018 daarom terug: hoe is Brabant in Beweging gezet in de afgelopen jaren? Wat het maatschappelijke rendement? We pakten kansen rond wonen en kringlooplandbouw.

Lees verder

Naleving Brabantse bedrijven onder de maat

Veel Brabantse bedrijven houden zich niet aan de veiligheids- en milieuregels. Dit blijkt uit de nalevingscijfers en uit het jaarverslag 2017 over de zware industrie. Hagar Roijackers stelde vragen aan de Gedeputeerde: “Verdienen de bedrijven het vertrouwen dat we hen steeds meer geven?” Er kwam een toezegging, maar waakzaamheid blijft geboden.

Lees verder

Het PASt niet meer in Brabant

GroenLinks vindt dat er PAS op de plaats gemaakt worden met het Programma Aanpak Stikstof. We stoten veel te veel stikstof uit over onze natuur. GroenLinks bepleit een moratorium op vergunningen voor meer stikstofuitstoot, totdat PAS is verbeterd en aangescherpt.

Lees verder

SP en GroenLinks halen ‘Brabantwet’ weer naar Brabant

Het vorige kabinet bereidde ‘m voor, het huidige kabinet trekt ‘m in. Maar de SP en GroenLinks dienen de Wet Veedichte Gebieden – ook wel ‘Brabantwet’ genoemd – nu in als initiatiefwet. Op vrijdagmiddag 9 maart presenteren de Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) in het provinciehuis de wet aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Lees verder

Pagina's