Nieuws van Hagar Roijackers

Naleving Brabantse bedrijven onder de maat

Veel Brabantse bedrijven houden zich niet aan de veiligheids- en milieuregels. Dit blijkt uit de nalevingscijfers en uit het jaarverslag 2017 over de zware industrie. Hagar Roijackers stelde vragen aan de Gedeputeerde: “Verdienen de bedrijven het vertrouwen dat we hen steeds meer geven?” Er kwam een toezegging, maar waakzaamheid blijft geboden.

Lees verder

Het PASt niet meer in Brabant

GroenLinks vindt dat er PAS op de plaats gemaakt worden met het Programma Aanpak Stikstof. We stoten veel te veel stikstof uit over onze natuur. GroenLinks bepleit een moratorium op vergunningen voor meer stikstofuitstoot, totdat PAS is verbeterd en aangescherpt.

Lees verder

SP en GroenLinks halen ‘Brabantwet’ weer naar Brabant

Het vorige kabinet bereidde ‘m voor, het huidige kabinet trekt ‘m in. Maar de SP en GroenLinks dienen de Wet Veedichte Gebieden – ook wel ‘Brabantwet’ genoemd – nu in als initiatiefwet. Op vrijdagmiddag 9 maart presenteren de Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) in het provinciehuis de wet aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Lees verder

Verhit stikstofdebat in verkiezingstijd

Op 23 februari 2018 was er een extra PS-vergadering over een stikstof-rapport. Het liep uit op een robbetje vechten tussen Gedeputeerde Van den Hout en de coalitiepartijen tegen de oppositiepartijen PVV, ChristenUnie/SGP en CDA. GroenLinks nam een onafhankelijke positie in, maar tussen de kemphanen kwam de inhoud in de knel.

Lees verder

Krijgt Brabant gezondere lucht?

Een motie luchtkwaliteit van GroenLinks kreeg de meerderheid bij de begroting 2018. Op 23 februari kwam het RIVM een toelichting geven op luchtmetingen. Jammer alleen dat GS de Staten in diezelfde sessie overspoelde met nieuwe plannen. GroenLinks blijft bij het oorspronkelijk plan om de luchtkwaliteit beter vast te stellen. Heel Brabant verdient namelijk schone lucht.

Lees verder

Update over vlinders en stikstof

Dagvlinders worden meegenomen in de Brabantse natuurmonitoring. En Brabant kijkt, met andere provincies samen, of er een vervolg gegeven kan worden aan de zogenaamde ‘N-indicator vlinders’ om de stikstofbelasting van een natuurgebied te meten.

Lees verder

Pagina's