Nieuws van Hagar Roijackers

SP en GroenLinks halen ‘Brabantwet’ weer naar Brabant

Het vorige kabinet bereidde ‘m voor, het huidige kabinet trekt ‘m in. Maar de SP en GroenLinks dienen de Wet Veedichte Gebieden – ook wel ‘Brabantwet’ genoemd – nu in als initiatiefwet. Op vrijdagmiddag 9 maart presenteren de Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) in het provinciehuis de wet aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Lees verder

Verhit stikstofdebat in verkiezingstijd

Op 23 februari 2018 was er een extra PS-vergadering over een stikstof-rapport. Het liep uit op een robbetje vechten tussen Gedeputeerde Van den Hout en de coalitiepartijen tegen de oppositiepartijen PVV, ChristenUnie/SGP en CDA. GroenLinks nam een onafhankelijke positie in, maar tussen de kemphanen kwam de inhoud in de knel.

Lees verder

Krijgt Brabant gezondere lucht?

Een motie luchtkwaliteit van GroenLinks kreeg de meerderheid bij de begroting 2018. Op 23 februari kwam het RIVM een toelichting geven op luchtmetingen. Jammer alleen dat GS de Staten in diezelfde sessie overspoelde met nieuwe plannen. GroenLinks blijft bij het oorspronkelijk plan om de luchtkwaliteit beter vast te stellen. Heel Brabant verdient namelijk schone lucht.

Lees verder

Update over vlinders en stikstof

Dagvlinders worden meegenomen in de Brabantse natuurmonitoring. En Brabant kijkt, met andere provincies samen, of er een vervolg gegeven kan worden aan de zogenaamde ‘N-indicator vlinders’ om de stikstofbelasting van een natuurgebied te meten.

Lees verder

Subsidie megastal De Rips

In De Rips, gemeente Gemert-Bakel, wordt mogelijk met tonnen subsidie van de provincie, een varkenshouderij 1.400 meter verplaatst in (het voormalige) LOG De Rips na protest van omwonenden. Daarbij wordt een al jaren lege vergunning geactiveerd en worden 10.000 vleesvarkens toegevoegd aan de enorme veestapel in Oost-Brabant.

Lees verder

Zero euro naar zero-stal

Een varkenshouder heeft concrete plannen om een ‘stal van de toekomst’ te bouwen in het buitengebied tussen Venhorst en Landhorst. De stal is bedoeld als energieneutraal en emissie loos. De investering van de ondernemer zelf zou 1,2 miljoen euro zijn. Voor de resterende 2,6 miljoen euro aan benodigde middelen wordt gretig naar de provincie gekeken. In de stal komen 3000 vleesvarkens.

Lees verder

Pagina's