Nieuws van Hagar Roijackers

Toekomst Omgevingsdiensten spannend

Met de Omgevingswet op komst is de kwaliteit van de Omgevingsdiensten belangrijker dan ooit. Na vijf jaar samenwerken met gemeenten blijkt het niet mee te vallen om onze omgeving afdoende te beschermen. De Brabantse Staten waren op 9 juni 2016 fel op de begrotingen 2018 en meerjarenramingen van de Omgevingsdiensten.

Lees verder

Duinoord en schade aan de natuur

Recreatiepark Duinoord is gestart in 2013. Het ligt naast Natura200-gebied en Nationaal Park Loonse- en Drunense Duinen. Ondernemen met de natuur ligt op die locatie voor de hand. Een groep van 50 omwonenden, Comité Stop Overlast Duinoord, is van mening dat het park te veel schade toebrengt aan Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen. Zij hebben dit onderbouwd via een omvangrijk dossier, dat online raadpleegbaar is. Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten is in december 2016 het Witboek Duinoord en de Natuur toegestuurd.

Lees verder

GroenLinks Brabant vreest voor toename intensieve veehouderij

In 2028 leven we in Brabant met een even grote veestapel als nu, maar met een drastische afname van het aantal boerenbedrijven. Dat bleek uit een eerste onderzoek dat vandaag gepresenteerd werd bij de bijeenkomst Landbouw over de Verordening Stikstof en Staldering. GroenLinks Brabant miste bij deze informatieve bijeenkomst een aantal essentiële dingen. Namelijk de onderwerpen dierenwelzijn, de gezondheid van de Brabantse bevolking en het herstel van natuur en milieu.

Lees verder

Brabant in de val als mestsluis open gaat

Brabant is uniek, wereldwijd. We hebben vitale steden, mooie natuur en gezellige dorpen. Er wonen 2,5 miljoen mensen nabij een veelvoud aan dieren. Een precair evenwicht, wat de Q-koortsuitbraak heeft laten zien. En wat doet het provinciebestuur? Die zet de mestsluis wijd open. GroenLinks roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op om dit deelbesluit te blokkeren.
 

Lees verder

Nieuwe stikstofeisen terecht?

Op 10 maart 2017 was er veel rumoer in het provinciehuis over de aanscherping van de stikstofregels. Boeren zouden worden klemgezet, de ondernemers zouden zich hier niet op  hebben kunnen voorbereiden. Is de aanklacht terecht?

Lees verder

Pagina's