Nieuws van Hagar Roijackers

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: Niet Alles Kan

Op de Dutch Design Week die nu bezig is in Eindhoven, presenteerde de Britse geograaf Daniel Raven Ellison gisteren deze video. Hagar Roijackers, fractievoorzitter van GroenLinks-Brabant liet deze na de vorige introducerende zin de video integraal afspelen voor het oog van de gehele Provinciale Staten, en duizenden boeren.

Lees verder

Brabant als klimaat-koploper

Brabanders kunnen goed pionieren. Van familiebedrijven tot techniekreuzen: Brabant heeft het. Brabanders gaan gewoon aan de slag, zetten door bij tegenslag en maken samen mogelijk wat niemand nog kon bedenken. Deze pionierskracht hebben we hard nodig voor de klimaateconomie van de toekomst. Een economie die ten dienste komt van mensen en niet ten koste gaat van de omgeving. Laten we van Brabant daarom klimaatkoploper maken.

Lees verder

Beschermen Brabantse gemeenten volksgezondheid?

In de gemeenteraad van Oss is onduidelijkheid ontstaan over de beleidsregel “Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties”. Als het aan GroenLinks en de SP ligt wordt de gezondheid maximaal beschermd. Beide fracties stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: spannen gemeenten zich wel voldoende in als het gaat om de gezondheid rond mestinstallaties?

Lees verder

Experts veiligheid en milieu behouden voor Brabant

Dankzij GroenLinks blijven milieu- en veiligheidsexperts bij de Omgevingsdiensten zoveel mogelijk behouden voor Brabant. “Het ‘wegkopen’ van experts en het kwaliteitsverlies van onze diensten moet stoppen. Wij willen juist investeren in onze leefomgeving”, aldus Hagar Roijackers.

Lees verder

Pagina's