Nieuws van Anne van Diemen

Mestinstallaties

In de statenmededeling Stand van zaken omtrent mestbewerking geeft GS aan dat het bevoegd gezag ten aanzien van mestverwerkingsinstallaties veranderd. GroenLinks wil weten hoe omwonenden beschermd worden in de nieuwe situatie en welke bedrijven worden overgedragen aan de gemeenten.

Provinciaal Inpassings Plan Windenergie A16

Mijn maidenspeech betrof het plan voor de plaatsing van 28 windmolens rond de A16. GroenLinks pleit er al vele jaren voor: We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten we nu stappen zetten. Deze 28 windmolens zijn een eerste stap naar het tienvoudige aan windmolens in de provincie Brabant.

Lees verder

Vragen over concessie busvervoer Zuidoost-Brabant

Onlangs werd bekend dat alleen de huidige vervoerder Hermes een aanbod heeft ingediend op de openstaande concessie voor het busvervoer in de regio Zuidoost-Brabant (regio Eindhoven). Dit roept op of de aanbesteding wel goed verloopt. Om die reden heeft GroenLinks schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Vergroen nu businesscase Eindhoven Airport

Vrijdag 3 juli aanstaande komt de zogeheten Alderstafel Eindhoven naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer bijeen. Inzet is om namens alle belanghebbenden in de regio een gedragen advies aan het kabinet uit te brengen over de groei van Eindhoven Airport. Waar het op uit lijkt te draaien is een typische polderoplossing: Het aantal vluchten na elven wordt wellicht wat beperkt, maar verder wordt de deur naar onvoorwaardelijke groei wagenwijd opengezet. Een structurele, duurzame oplossing voor Eindhoven Airport en de regio ontbreekt hierdoor. De slimste regio van Europa verdient beter!

Lees verder

Vermindering uitstoot broeikasgassen

De rechtbank in Den Haag heeft op 24 juni jl. beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De uitstoot moet in 2020 ten minste 25% lager zijn dan in 1990. Wat gaat dit betekenen voor het economisch en energiebeleid van de provincie? Arno Uijlenhoet heeft schriftelijke vragen gesteld aan GS.