Programmacommissie voor Provinciale Statenverkiezingen 2019

De programmacommissie schrijft het concept-verkiezingsprogramma. Dat programma wordt -met een procedure voor wijzigingsvoorstellen (amendementen)- voorgelegd aan de ledenvergadering in het najaar van 2018. Voor die tijd verzamelt de commissie inbreng van leden, sympathisanten, externe deskundigen en maatschappelijke organisaties. Dat kan onder meer door het organiseren van themabijeenkomsten in de loop van 2018.

De samenstelling en opdracht van de commissie zijn besproken tijdens de ledenvergadering van 28 oktober 2017 en vastgesteld door het afdelingsbestuur.

Het concept-verkiezingsprogramma is inmiddels verschenen. Leden kunnen nog t/m 29 oktober wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen.

Terug naar overzicht voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 2019