Nieuws over Patricia Brunklaus

GroenLinks Brabant verwelkomt 2.000ste lid

GroenLinks Brabant verwelkomt 2000ste lid

In deze campagnetijd krijgt de Brabantse afdeling van GroenLinks er maandelijks tientallen nieuwe leden bij. Begin maart zijn we de 2.000 leden gepasseerd, een mijlpaal voor GroenLinks Brabant. Het 2.000ste lid, Nicky Meertens uit Eindhoven, stelt zichzelf hieronder voor. Op 11 maart, bij de Eindhovense GroenLinks-borrel na afloop van het Debat van het Zuiden, ontving zij bloemen en een welkomstgeschenk uit handen van de Brabantse fractievoorzitter Patricia Brunklaus.

Lees verder

Met de jaarrekening 2014 ook het afscheid van de oude coalitie

GroenLinks keek bij de bespreking van de  jaarrekening in de Statenvergadering van 22 mei terug op de prestaties van het oude college. Bijzonder was dat dat college op dat moment al afscheid had genomen en de nieuwe PvdA gedeputeerde van Merrienboer moest zorgen voor de antwoorden. Dat bleek een verademing. Er werd goed ingegaan op de punten van GroenLinks. Ook werd duidelijk dat het nieuwe college veel nog niet heeft ingevuld. De motie om de anderhalf miljoen die nog beschikbaar was voor de jeugdzorg daarvoor gereserveerd te houden kreeg geen bijval. Volgens de SP waren er geen problemen en kunnen de gemeenten het prima aan. 

Patricia Brunklaus haalde een paar highlights uit de afgelopen vier jaar aan en stelde een aantal kritische punten aan de orde. Op de vraag over de aard van de beleggingen kwam als reactie van GS dat zij graag de investeringen nog eens onder de loep wil nemen en daarbij ook de ethische kant wil betrekken. Als reactie op andere vragen werd veelal terug verwezen naar de verdere uitwerking van het bestuursakkoord bij de begroting. Dat wordt dus verder afwachten.

Hierbij de inbreng van GroenLinks bij de jaarrekening 2014.

Lees verder

Bestuursakkoord nep-groen en nep-links

Volgens sommige partijen is het nieuwe Brabantse bestuursakkoord een GroenLinks sprookje. Onze fractievoorzitter Patricia Brunklaus vindt van niet: “Veel mooie woorden over vergroening, verduurzaming, energie… maar weinig geld om daad bij woord te voegen.”

Op Twitter kreeg ze meteen bijval: ‘GroenLinks daagt SP uit in het linkse politiek’ en ‘PvdA uit in duurzaamheid’. Hieronder haar spreektekst in de PS-vergadering van 22 mei.

Lees verder

Verbazing over belangstelling CDA en VVD voor vergunningen

In de allerlaatste Statenvergadering werd nog snel een motie van onder meer CDA en VVD uitgevoerd ten gunste van de Brabantse boerenbedrijven. Er werd geregeld dat de tarieven voor vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet naar beneden werden bijgesteld. Sinds het afschaffen van de stikstofdepositieregeling (het G.E.P.) is de provincie bezig om de achterstand met betrekking tot deze vergunningen weg te werken. GroenLinks sprak haar verbazing uit over de bijzondere aandacht van vooral CDA en VVD voor deze vergunningen, die de natuur moeten beschermen als boerenbedrijven willen uitbreiden. 

Lees verder

Streep door De Ruit rond Eindhoven!

De aanleg van de Ruit rond Eindhoven, de Noord-Oost-corridor, is een hot item tijdens de Statenverkiezingen. Noodzaak of niet? GroenLinks Brabant kiest voor leefbaarheid voor onze Brabanders, voor groene ruimte en slimme bereikbaarheidsoplossingen. Onze boodschap aan de andere partijen is helder: zet een streep door de Ruit! 

Lees verder

Bemiddelende rol voor de Provincie in het conflict LAVI in Oosterhout

Uit de open brief (d.d. 22/2/2015) van omwonenden en natuurorganisaties aan Provinciale Staten, recentelijk ook gepubliceerd in het Brabantsdagblad en BNDe Stem, blijkt dat de Provincie aangegeven heeft het belang van de dialoog in de casus LAVI te laag te achten en dat de Provincie geen bemiddelende rol wil spelen in de oplossing van een al jaren durend conflict. Omwonenden vragen in de brief uitdrukkelijk aan de Provincie deze bemiddelende rol op te pakken om een jarenlange juridische procedure te voorkomen. GroenLinks en de Partij van de Dieren snappen de houding van de Provincie niet en vragen GS om uitleg.