Nieuws over Hagar Roijackers

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: Niet Alles Kan

Op de Dutch Design Week die nu bezig is in Eindhoven, presenteerde de Britse geograaf Daniel Raven Ellison gisteren deze video. Hagar Roijackers, fractievoorzitter van GroenLinks-Brabant liet deze na de vorige introducerende zin de video integraal afspelen voor het oog van de gehele Provinciale Staten, en duizenden boeren.

Lees verder

Bomenkap in Brabant?

Gaat Brabant in navolging van Groningen en Zuid-Holland massaal bomen kappen langs provinciale wegen? We stelden vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en kregen bijval van meerdere fracties.

Lees verder

PvdD en GroenLinks: Geen mestfabriek bij dorpskernen!

GroenLinks en Partij voor de Dieren in Noord-Brabant verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om niet mee te werken aan de oprichting van een megamestverwerker van de Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) nabij het dorp Landhorst. De plannen zorgen voor veel onrust onder de omwonenden en volgens de partijen zou het bedrijf een grote impact hebben op de leefbaarheid in de twee dorpen.

Lees verder

Endotoxine-emissies uit de veehouderij

Op 19 maart publiceerde de Rijksoverheid een Kamerstuk met een literatuurstudie van IRAS Universiteit Utrecht en Wageningen UR Livestock Research over endotoxine-emissies uit de veehouderij, getiteld ‘Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: een literatuurstudie voor ontwikkeling van een toetsingskader’. GroenLinks vraagt GS of het rapport aanleiding is voor GS om al voor 2016 uit voorzorg preventieve maatregelen te nemen tegen (het risico op) hoge endotoxineniveaus, met name rond pluimveebedrijven.

Lees verder

Mogelijke opslag kernafval in Belgische kleilagen

In het Brabants en Eindhovens Dagblad (23/24 maart) lazen wij over mogelijk beleid ten aanzien van de opslag van kernafval vlak over de Brabantse grens met België. Het ED-artikel heeft als titel ‘Niras verrast Brabant met voorstel berging Belgisch kernafval in kleilagen.’

Naar aanleiding daarvan heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college van GS.

Lees verder

Pagina's