Bestuursakkoord 2019-2023
Bestuursakkoord 2019-2023

Noord-Brabant heeft een nieuw bestuursakkoord

GroenLinks onderhandelde de afgelopen periode samen met VVD, CDA, D66 en PvdA over het bestuursakkoord voor de komende vier jaren. Dit resulteerde in het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’, wat op 7 juni is gepresenteerd. GroenLinks Noord-Brabant is trots op het resultaat. De vijf partijen gaan werken aan een groener, gezonder en socialer Brabant.

De provincie gaat inzetten op de maatschappelijke transities en uitdagingen. Zo versnelt deze coalitie onder andere de energietransitie en investeren we in de omslag naar een circulaire economie. Ook wordt de komende jaren de trendbreuk in de landbouw doorgezet: duurzame kringlooplandbouw wordt het uitgangspunt. Daarnaast komen er meer snelfietspaden en komt er meer natuur.

De coalitiepartijen kiezen voor een omslag naar kwaliteit. De komende vier jaar zal er ook worden gewerkt aan een socialer Brabant. Zo gaat de provincie de komende jaren de basisvaardigheden in taal, rekenen en administratie versterken zodat alle Brabanders mee kunnen doen. Ook komt er een actieplan Arbeidsmarkt om meer mensen aan een baan te helpen en blijven we investeren in cultuur.

Rik Grashoff neemt namens GroenLinks plaats in het College van Gedeputeerde Staten en heeft Natuur, Water, Milieu en Vergunning, Toezicht en Handhaving in zijn portefeuille. Op 14 juni zijn de leden van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd.

Het hele bestuursakkoord is te lezen via deze link. Onderstaand is ook een lijst te vinden van 48 GroenLinkse punten in het bestuursakkoord.