N-indicator Vlinders en stikstofbelasting

In oktober 2017 voerde de Vlinderstichting mede in opdracht van de provincie de ‘Pilot N-indicator Vlinders voor Natura 2000 gebieden-in Noord Brabant’. De N-indicator Vlinders geeft over de jaren 1990-2016 aan in hoeverre stikstofmaatregelen binnen en buiten natuurgebieden effectief zijn.

De Noord-Brabantse pilot omvatte 11 Natura 2000-gebieden (Loonse en Drunense Duinen, Leemkuilen, Kampina, Oisterwijkse Vennen, Leenderbos, Groote Heide, de Plateaux, Strabrechtse Heide, Beuven, Deurnsche Peel en Groote Peel).

Het onderzoek maakte gebruik van biotische indicatoren om het effect van de stikstofmaatregelen te meten. Dit in tegenstelling tot de methodes van onder andere Aerius. Deze biotische trendgegevens tonen een ander beeld dan de trends uit gegevens van Aerius: de N-indicator Vlinders stijgt nog steeds. Hagar Roijackers stelde namens GroenLinks vragen aan het college van GS.