Leden referendumcommissie gezocht

De referendumcommissie organiseert het lijsttrekkersreferendum (een internetstemming onder alle leden, waarmee de lijsttrekker wordt gekozen). Dat gaat met de software die daarvoor via het Landelijk Bureau van GroenLinks beschikbaar is. Het is belangrijk dat de commissie zich neutraal opstelt. De commissie bemoeit zich niet met de werving en selectie van kandidaten. Het streven is dat het referendum nog voor de zomer van 2018 plaatsvindt. Het referendum gaat alleen door als er meerdere kandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit de voorbereidingen van het referendum, waaronder een oproep naar alle leden. Zoveel mogelijk per e-mail en waar dat niet lukt per brief. Na het referendum bepaalt de commissie de uitslag daarvan. De commissie zal volgens de huidige planning vooral actief zijn in de periode mei, juni en juli 2018. De leden van de commissie moeten nauwkeurig kunnen werken aan een objectieve en eerlijke stemming, waarbij alle kandidaten gelijk worden behandeld. De commissie werkt volgens een door het bestuur vast te stellen protocol. Enige kennis van ICT is een pre, maar niet noodzakelijk.

Leden van de referendumcommissie mogen zelf geen kandidaat zijn voor het lijsttrekkerschap.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 28 september 2017, 18:00 uur, melden via brabant@groenlinks.nl. Het bestuur legt de samenstelling van de commissie voor aan de ledenvergadering op 28 oktober 2017. Dan wordt ook het referendum-protocol besproken.