Kerncentrale Doel – een blijvend probleem

Alweer slechte informatie over de problemen bij de kerncentrale in Doel begin deze maand. De Commissaris van de Koning was hier zo ontstemd over dat hij de Statenleden zelf inlichtte over zijn ongenoegen en met de belofte om hier werk van te maken.

De incidenten (o.a. een lek in het primaire koelsysteem van de reactor, waarvoor deze i.v.m. de reparatie werd stil gelegd) leidden tot veel ongerustheid in de grenstreek bij Roosendaal en Bergen op Zoom, steden die hemelsbreed maar zo’n 20 kilometer van Doel verwijderd zijn.

Reden voor de GroenLinks-fractie om hier op door te vragen aan het begin van het Statendebat op 18 mei. Net zoals in 2015 en 2016 toen er ook veel te weinig informatie door België werd verstrekt over de verschillende incidenten vroeg Patricia Brunklaus nu hoe het college van Gedeputeerde Staten met deze slechte informatievoorziening de veiligheid van de inwoners in met name West-Brabant kan garanderen. En of er nu betere afspraken zijn gemaakt voor de toekomst[i]. Natuurlijk antwoordde het college dat zij niet gaan over de veiligheid van de burgers (dat doet de rijksoverheid), maar dat zij het wel uiterst serieus nemen. Verder liet het college weten dat de Commissaris in de toekomst direct contact zal opnemen met de gouverneur van de provincie Antwerpen.

Verwachten wij daar veel van? Nee, eigenlijk niet, want deze situatie duurt nu al jaren. De enige echte oplossing is dat Doel zo snel mogelijk sluit. Dat besluit is inmiddels genomen (de centrale wordt ontmanteld voor 2025). Maar of daar dan alle problemen mee zijn opgelost is echt nog maar de vraag. Inmiddels heeft GroenLinks op 1 juni vragen gesteld over mogelijke opslag van radioactief afval in de klei bij Mol (net over de grens). Immers waar men met het radioactief afval terecht moet, weet nog niemand.

 

[i] Zie Actuele Vraag over Kerncentrale Doel van 18 mei