ALV GroenLinks Brabant 2 juni 2018 in Breda - lijsttrekker gekozen
De ledenvergadering heeft op 2 juni in Breda plaats 1 al ingevuld. Op de foto: de net gekozen interim-afdelingsvoorzitter Michiel van der Velden, de net gekozen lijsttrekker Hagar Roijackers en de voorzitter van de kandidatencommissie Hetty Tindemans

Kandidaatstelling vanaf plaats twee geopend

De ledenvergadering van GroenLinks Brabant heeft op 2 juni Hagar Roijackers gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.
Kandidaten vanaf plaats twee op de kandidatenlijst kunnen zich vanaf nu melden bij de kandidatencommissie. De kandidaatstelling sluit op 15 september 2018.
 

In de profielschets vind je meer informatie over wat we van kandidaten verwachten.

Kandidaatstelling
Alle kandidaten, ook de lijstduwers, dienen de volgende documenten in te leveren:
- het ondertekende bewilligingsformulier;
- de ondertekende integriteitsverklaring;
- kopie van identiteitsbewijs;
Kandidaten voor direct verkiesbare en opvolgingsplaatsen (plaats 2 t/m 11) dienen bovendien de volgende aanvullende documenten mee te sturen:
- een motivatiebrief;
- een cv;
- twee recente referenties.
De kandidaatstellingstermijn voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten (de deadline daarvoor was 15 april). De kandidaatstelling vanaf plaats 2 is mogelijk tot 15 september 2018. Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren (ingescand) met alle gevraagde bijlagen uiterlijk op die datum naar de kandidatencommissie via het volgende e-mailadres:
brabant@groenlinks.nl
Daar kun je ook terecht met vragen. Contactpersoon voor de kandidatencommissie is Michiel van der Velden, secretaris en interim-voorzitter van GroenLinks Brabant, 06-111 870 99. Neem ook gerust contact op als je eerst meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt.

Gesprekken met kandidaten proberen we zoveel mogelijk te plannen op zaterdag 6 oktober en zaterdag 13 oktober (overdag). Hou die data dus zoveel mogelijk vrij als je solliciteert voor een verkiesbare of opvolgingsplaats.

Meer informatie over kandidatencommissie en kandidaatstellingsprocedure vind je hier.