BRAVO Passe-Partout € 3.33 Carnaval 2018

Bij de behandeling van de begroting Provinciale Staten van Noord-Brabant op 10 november 2017 heeft GroenLinks een amendement ingediend om een pilot te starten voor de verbetering van de marketing en betaalbaarheid van het openbaar vervoer tijdens het Carnaval 2018 en dit te bekostigen uit de Begroting 2018.

Overweging voor de indiening van dit amendement was dat het trendrapport ‘Bussen in Brabant’ laat zien dat de marketing van het busvervoer ruimte over laat voor verbetering. Daarnaast is er de constatering dat een pilot met gratis busvervoer in Tilburg (2007) leidde tot een verdubbeling van het aantal reizigers tijdens die periode. Verder draagt het vervoer per bus tijdens de Carnaval bij aan de verkeersveiligheid. De Gedeputeerde zegde toe om in de geest van het amendement de mogelijkheden voor een BRAVO Passe-Partout met gereduceerde tarieven tijdens het Carnaval te onderzoeken. De fractie van GroenLinks overhandigde hem het nodige rekenwerk en wacht op zijn antwoord.