Tom Ludwig

Tom Ludwig

Statenlid

Brabant is een prachtige provincie. Maar de leefomgeving, natuur en de biodiversiteit staan steeds meer onder druk. De groei van de economie gaat nog te vaak ten koste van onze gezondheid, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de omwonenden bij Eindhoven Airport, die geconfronteerd worden met meer geluidshinder en luchtverontreiniging. Of de Peel, waar mensen rondom intensieve veehouderijen last hebben van stankoverlast, mestdumpingen en grote gezondheidsrisico’s lopen. Of de dieren, waarbij door het toenemende aantal stalbranden in combinatie met schaalvergroting er jaarlijks vele dieren omkomen. De natuur, de inwoners en de dieren leggen het nog te vaak af tegen economische kortetermijnbelangen. De komende jaren wil ik me inzetten voor een gezonde leefomgeving, het beschermen van onze natuur, ons water en de biodiversiteit in Brabant.

Mijn achtergrond.

Naast het Statenlidmaatschap werk ik momenteel voor de Commissie m.e.r. die adviseert over de inhoud van milieueffectrapportages. Eerder ben ik beleidsmedewerker geweest voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks voor ondermeer de terreinen natuur, landbouw, milieu en circulaire economie.

Ik woon samen met mijn vrouw in Den Bosch. In mijn vrije tijd wandel ik graag met de hond door de natuurgebieden rondom Den Bosch. Verder loop ik graag hard of stap ik met vrienden op de wielrenfiets.