Tom Ludwig

Tom Ludwig

Kandidaat #2

Brabant is een prachtige provincie. Maar de leefomgeving, natuur en de biodiversiteit staan steeds meer onder druk. De groei van de economie gaat nog te vaak ten koste van onze gezondheid, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de omwonenden bij Eindhoven Airport, die geconfronteerd worden met meer geluidshinder en luchtverontreiniging. Of de Peel, waar mensen rondom intensieve veehouderijen last hebben van stankoverlast, mestdumpingen en grote gezondheidsrisico’s lopen. Of de dieren, waarbij door het toenemende aantal stalbranden in combinatie met schaalvergroting er jaarlijks vele dieren omkomen. De natuur, de inwoners en de dieren leggen het nog te vaak af tegen economische kortetermijnbelangen.

Dat moet anders, en de provincie kan dat veranderen. Samen met hopelijk een enorm groot team wil ik mij als Statenlid inzetten voor een gezonde leefomgeving én het beschermen van onze natuur en biodiversiteit. Dit door onder andere als Brabant in te zetten op een duurzame en toekomstgerichte circulaire economie. Daarbij vind ik het van groot belang dat dit sociaal gebeurt. Zoals het zorgen voor een sociale energietransitie en betaalbaar openbaar vervoer.
Mijn stijl is daarbij nadrukkelijk de samenwerking met anderen op te zoeken. Niet alleen met andere politieke partijen maar juist met de vele maatschappelijke groepen en organisaties binnen en buiten Brabant.