Patrica Brunklaus

Patricia Brunklaus

Kandidaat #9

Sociaal en groen. Zo heb ik mij de afgelopen acht jaar met veel plezier in Provinciale Staten in gezet voor GroenLinks. Van veel belangrijke onderwerpen ben ik woordvoerder geweest. Hierbij heb ik steeds als belangrijk doel voor ogen gehouden dat we de mensen om wie het gaat niet uit het oog moeten verliezen. Wat is het effect van de provinciale besluiten op de sociale tweedeling en wat betekent het voor de gezondheid van mensen? Worden mensen in Brabant er beter van, hebben mensen zelf goed kunnen meepraten? Hebben wij goed geluisterd?

Veel GroenLinks onderwerpen staan inmiddels hoog op de agenda van de meeste partijen. Ik sta ervoor dat we meer vaart maken met de verbeteringen voor ons klimaat. Meer duurzame energie en een grotere biodiversiteit Minder stikstof- en fijnstofuitstoot, minder asfalt, meer OV. Op alle beleidsvelden moet de provincie meer aandacht hebben voor de vergrijzende samenleving en de tweedeling die steeds groter wordt. Ouderen kunnen veel meer mee doen. Net zoals bijvoorbeeld vluchtelingen trouwens. En als de provincie muziek- of kunstprojecten subsidieert moeten kinderen en ouders die van weinig geld moeten rondkomen er ook aan mee kunnen doen. En zo wil ik doorgaan. Groen en sociaal onlosmakelijk verbonden.