Patricia Brunklaus

Fractievoorzitter en Statenlid

Groen en sociaal, twee woorden voor dezelfde toekomst.

Patricia is sinds 2011 Statenlid voor GroenLinks in Brabant. Sinds mei 2014 is ze fractievoorzitter van de 4 koppige Statenfractie.

Een groener en socialer Brabant
Een groen en duurzaam Brabant komt in zicht als mensen genoeg kansen krijgen op een gezond en actief leven. Met elkaar werken aan een betere leefomgeving,  kritisch en vernieuwend, gericht op het grotere belang. Dat is GroenLinks voor mij en dat wil ik in de provincie uitdragen. Dus geen concessies op de onderwerpen landbouw en natuur, maar een snelle realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur. Geen vee erbij, minder stikstof in bodem en lucht en meer biodiversiteit. Geen ongewenste uitbreiding van de glastuinbouw, uitbreiding voor woningbouw daar waar het de natuur bedreigt en ontwikkeling van grootschalige projecten aan de randen van de natuur op de agenda. Maar wel een duurzame economische ontwikkeling van Brabant met respect voor mens, dier, milieu en natuur. Via innovaties op cultureel en sociaal gebied mensen betrekken om mee te doen. Geen boringen naar schaliegas, wel 100% inzetten op hernieuwbare energie. Minder asfalt, meer OV, meer ruimte voor fietsers, wandelaars en buitensporters. Zo houden we Brabant leefbaar.

Fractievoorzitter
Als fractievoorzitter werk ik goed samen met de andere partijen in de Staten om zoveel mogelijk van onze idealen voor elkaar te krijgen. Daarnaast wil ik de lijnen kort houden met de lokale en samen op te trekken waar de onderwerpen elkaar raken. Ik reken op veel inspiratie en samenwerking uit de hele provincie waar GroenLinksers met spannende, groene en sociale initiatieven bezig zijn en met elkaar de verbinding maken naar een Groen en Sociaal Brabant.

Over Patricia
Al jaren zet ik mij in mijn werk, de politiek en mijn privéleven in voor een rechtvaardigere en duurzamere samenleving. Binnen mijn werk doe ik dat als directeur bij de Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal in Tilburg. Binnen de politiek door woordvoerder te zijn op de onderwerpen cultuur & samenleving en ecologie & ruimte. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij bouwprojecten in Zimbabwe en Colombia, waar onder meer een school en een kliniek gebouwd zijn.

Meer informatie? Wil je contact met me opnemen? Dat kan via Twitter en Facebook, maar ook via mijn website (patriciabrunklaus.nl) en telefoon (0621570841).