Michiel van der Velden

Algemeen bestuurslid

Michiel is sinds juni 2015 bestuurslid en woont in Tilburg. Van december 2015 t/m november 2018 was hij secretaris en van mei 2018 t/m november 2018 tevens interim-voorzitter van GroenLinks Brabant. Hij is contactpersoon voor de lokale afdelingen in Noordoost-Brabant. Verder woont hij namens het bestuur fractievergaderingen bij.

Mijn naam is Michiel van der Velden en in het dagelijks leven werk ik als consultant bij een marktonderzoeks- en adviesbureau voor de bouw. Binnen GroenLinks was ik eerder onder meer bestuurslid van de lokale afdeling in mijn vorige woonplaats Den Bosch, lid van de voormalige landelijke partijraad, secretaris van de landelijke werkgroep Internationale Samenwerking en lid van de GroenLinks-delegatie naar het congres van de Europese Groene Partij in 2017. Nu zet ik mij graag in op het provinciale niveau voor een sterke afdeling en een groener en socialer Brabant.