Arno Uijlenhoet

Statenlid

Arno is Statenlid voor GroenLinks in Noord-Brabant. Arno is zelfstandig transitie-adviseur en was voorzitter van Energie Coöperatie 073 in 's-Hertogenbosch.

Een groener en socialer Brabant
Nog steeds wordt Brabant te veel beheerst door de gevestigde belangen. Of het nu gaat om de landbouw, de energiesector of de projectontwikkelaars in de bouw en infrastructuur. Zij vormen een rem op noodzakelijke, fundamentele verbeteringen in onze samenleving. Geen industriële veehouderij meer voor de export van vlees, maar kleinschalige, gezonde, biologische landbouw voor de lokale en regionale markt. Geen grote kolen- of gasgestookte energiecentrales meer, maar energie uit wind, zon en aardwarmte in handen van omwonenden en omliggende bedrijven. Geen grootschalige van bovenaf geplande woonwijken en nieuwe snelwegen meer, maar een slimme fiets- en OV-infrastructuur van en naar dorpen en steden waar de mensen de ruimte krijgen om naar eigen inzicht te bouwen en te wonen. Kortom, een Brabant waar de stem van de Brabanders serieus wordt genomen. Wij Brabanders maken de toekomst! Samen!

Om dat Brabant dichterbij te brengen wil ik me inzetten voor onder andere:

  1. Een Brabants energie-akkoord: om woningisolatie en duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken. Dat is goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid!
  2. Extra middelen voor een agenda voor de stad: steden worden in toenemende mate de elektriserende motoren van de nieuwe economie. Door slim investeringsbeleid kan heel Brabant hiervan profiteren, ook omliggende dorpen.
  3. Een drastische verschuiving van middelen voor snelwegen naar slimme en hoogwaardige fiets- en OV-infrastructuur. Om het woon-werkverkeer te vergroenen, mensen meer te laten bewegen en de verbinding tussen steden en dorpen te verbeteren.

Over Arno
Hoewel ik in Zeeland ben geboren (1969, Vlissingen), woon ik sinds de tweede klas van de lagere school in Brabant. Eerst in Drunen, later in Loon op Zand.  Sinds een kleine tien jaar woon ik met mijn vrouw en kinderen met veel plezier in Rosmalen. In het dagelijks leven ben ik sinds 2007 zelfstandig adviseur voor overheden en non profit instellingen. Als adviseur / interimmanager begeleid ik daarbij reorganisaties.

Meer informatie over wie ik ben en wat mijn drijfveren zijn? Bezoek mijn website via www.arnouijlenhoet.nl/