Linkse samenwerking is een actueel onderwerp. Zowel landelijk, provinciaal als in veel lokale afdelingen wordt gesproken over samenwerking of wordt al actief samengewerkt. Het bestuur van GroenLinks Brabant ondersteunt en faciliteert lokale afdelingen waar samenwerkingsvraagstukken spelen, en voert zelf gesprekken met de provinciale afdeling van de PvdA. Onderlinge versterking en bundeling van krachten staan daarbij centraal.

Arnie van de Veerdonk, voorzitter GroenLinks Brabant: “Samenwerking is mensenwerk, een middel en geen doel. Doel is versterken van linkse politiek en de linkse beweging in de provincie.”

Samenwerking in de provinciale staten
In de provincie weten de fracties van de PvdA en GroenLinks elkaar te vinden en wordt actief de samenwerking opgezocht. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 hebben beide fracties afgesproken samen te werken en elkaar vast te houden en hebben meerdere gezamenlijke campagneactiviteiten plaatsgevonden. Samenwerking is mensenwerk, een middel en geen doel. Doel is versterken van linkse politiek en de linkse beweging in de provincie.

Lokale samenwerking
Er is al veel linkse samenwerking in onze provincie: in 12 gemeenten deed GroenLinks op eigen kracht mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022; in 14 gemeenten deden PvdA-GroenLinks combinaties mee; in 10 gemeenten progressieve combinaties. Onder meer in de gemeente Halderberge, Boxtel en Heusden hebben beide partijen een gezamenlijke fractie, en in onder meer Bergen op Zoom, Best en Meierijstad zit de combinatie GroenLinks-PvdA in de coalitie. Op de kaart hieronder kun je lezen in welke gemeenten GroenLinks en PvdA al een gezamenlijke lijst en/of fractie hebben.

groenlinks-afdelingen-april2023

Landelijke samenwerking
De gesprekken over samenwerking op landelijk niveau zijn door de val van het Kabinet in een stroomversnelling gekomen. De landelijke partijbesturen van GroenLinks en de PvdA organiseren in de week van 10 tot 17 juli een ledenreferendum over linkse samenwerking tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van eind 2023. In dit ledenreferendum kunnen leden zich uitspreken over een gezamenlijk verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst. Als lid ontvang je automatisch een uitnodiging voor deelname aan het ledenreferendum.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de referendumcommissie via referendum@groenlinks.nl.

Heb je vragen over linkse samenwerking? Kijk dan op deze webpagina: https://groenlinks.nl/alles-over-linkse-samenwerking.