Op 3 juni 2023 is onze ledenvergadering van 10.15 uur tot maximaal 13.00 uur. Deze vergadering is digitaal. Je kunt je nog aanmelden tot en met 31 mei 2023. Aanmelden voor deze vergadering is verplicht. Als je je aanmeldt, krijg je toegang tot de stemtool. Aanmelden kan via deze link.

Om 9.30 uur is er een introductie voor nieuwe leden.

Om 10.15 start het besluitvormende deel. Dat gaat over de bemensing van bestuur en functionerings/begeleidingscommissie en over het financiele verslag van 2022.

Om 11.45 uur start het informerende deel met actualiteiten van bestuur, Dwars, Statenfractie en Gedeputeerde.

Waarom is deze vergadering digitaal ?

Het bestuur vindt het belangrijk dat onze leden elkaar live kunnen ontmoeten. Wij gaan er vanuit dat we een live bijeenkomst organiseren, als er een positief onderhandelingsresultaat uit de coalitiebesprekingen komt. Verder hebben we 2 live-bijeenkomsten in de planning: de evaluatie van de campagne voor de provinciale statenverkiezingen op 30 september 2023 en de Brabantdag op 18 november 2023.

Wij willen deze ledenvergadering niet uitstellen tot of combineren met deze bijeenkomsten. Er moet een nieuw bestuur worden benoemd en vanwege het vertrek van de penningmeester willen we het financieel verslag voor de zomer laten vaststellen. Kortom – de ledenvergadering is nodig en we weten dat het voordeel van digitale vergaderingen op provinciaal niveau is dat er meer mensen aan kunnen sluiten, omdat hen dat reistijd (die in onze provincie soms aanzienlijk is) bespaart.

Versterking van GroenLinks in Brabant

Na de provinciale verkiezingen zijn de Brabantse afdelingen volop in actie gebleven. We zien ledenbijeenkomsten over samenwerking tussen afdelingen en met de PvdA. We zien initiatieven voor uitwisseling van ervaringen tussen afdelingen en ondersteunen van elkaar. Een van de voornemens van het nieuwe bestuur van GroenLinks Brabant is om hierover zoveel mogelijk met de afdelingen in contact te zijn om te zien en horen hoe we deze beweging kunnen ondersteunen.

Op de homepagina vind je een knop over linkse samenwerking – als je daar klikt zie je welke ledenbijeenkomsten er zijn over linkse samenwerking en wie ze organiseert.