Agenda Ledenvergadering GroenLinks Brabant 26 november 2022

Locatie: Brandpunt, Reigerstraat 16, Breda

 

9.15 uur            Inloop en uitgifte stembriefjes en stemkaarten

9.40 uur           Opening vergadering, mededelingen en vaststellen agenda

                        Goedkeuren notulen 11 juni 2022 en uitslag stemmingen

9.45 uur           Vaststellen verkiezingsprogramma verkiezingen provinciale staten 2023

  • Bespreking amendementen en stemming over amendementen –
  • Stemming over verkiezingsprogramma

11.15 uur         Pauze

11.30 uur         Vaststellen kandidatenlijst verkiezingen provinciale staten 2023

  • Toelichting Kandidatencommissie
  • Stemmen over plaats 2 tot en met 10
  • Toelichting commissie Steunkandidaten en Lijstduwers
  • Bestuur machtigen voor vaststellen van 2 kandidatenlijsten voor de plaatsen 11 tot en met 50

12.30 uur          Pauze

13.00 uur          Kamerlid Senna Maatoug over bestaanszekerheid

14.30 uur          Pauze

14.45 uur          Afronding vergaderagenda: Begroting GroenLinks  2023

15.00 uur          Updates:

                         DWARS: een update vanuit DWARS

                         Landelijk: Update door Roel van Gurp (Lid Eerste Kamer)

                         Staten: fractie en gedeputeerde over politieke actualiteiten

                         Campagne: Gebert Lucassen licht de campagneplannen toe

16.00 uur          Jade van der Linden, onze lijsttrekker, sluit de bijeenkomst af

16:20 uur          Borrel